Hypotéka po webu Úroková sazba od 1,99% p.a.

Přihlásit

Kontakty

Virtuální pobočka

Rádi byste s námi probrali možnosti Hypotéky po webu v reálném čase? Dohodněte si návštěvu Virtuální pobočky Hypoteční banky.

Rezervovat

Pokud nechcete využít Virtuální pobočku, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Do jednoho pracovního dne vás bude kontaktovat náš hypoteční specialista.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení a je po tuto dobu neodvolatelný, neboť je nezbytný pro naplnění účelu, pro který byl vydán.

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.

Rezervujte si videohovor s naším specialistou každý pracovní den mezi 9-21 hodinou.

REZERVOVAT

Více informací